Peter
Peter
Catrin
Carina
Birgitta
Peter Schulz, Specialist tandläkare.
Själv är jag Västeråsare, grundutbildad i Göteborg och examinerad 1984, flyttade då tillbaka till Västerås för AT tjänstgöring och ett par år på folktandvården. Började arbeta privat 1988 och fick förmånen till specialistutbildning 1997. Specialistexamen avlades 2000 vid Odontologiska utbildningsenheten i Örebro och magisterexamen slutfördes på Karolinska institutet 2001.
Sedan dess har jag företrädelsevis arbetat i Västerås men också haft konsult uppdrag vid specialistkliniken i Uppsala. Verksamheten i Västerås har successivt utvidgats och idag är all klinisk tid koncentrerad till hemmaklinken.