Kliniken
Väntrum. Catrin i behandlingsrum 2.
Ulrika i behandlingsrum 3. OPG eller Panoramaröntgen.
Catrin i behandlingsrum 1. Peter på kontoret.
Alla runt fikabordet. Peter i behandlingsrum 1.