Catrin
Peter
Catrin
Carina
Birgitta
Catrin Pehrson, Tandsköterska.
Född och uppvuxen i Västerås där jag gick tandsköterskeutbildningen och examinerades 1986. Våren 1988 påbörjade jag min anställning här.Tandsköterskeyrket har förändrats mycket under åren. Från att i huvudsak assistera tandläkaren till självständigt patientarbete och administrationsarbeten. Under åren har och kommer vi att fortbilda oss via olika kurser.