Personal
Peter
Catrin
Carina
Birgitta
Vår verksamheten består av två kliniska delar, allmäntandvård med mottagningens ”gamla” revisionsklientel och specialistbehandling inom ämnesområdet oral protetik (inkl. implantatbehandling) dessutom bedrivs forskning och utbildning för annan tandvårdpersonal. Vi har även en extern konsultdel som av tidsskäl i huvudsak ligger i malpåse.


En oral protetiker är en specialistutbildad tandläkare, som skulle kunna beskrivas som tandläkekonstens arkitekt eller kanske ingenjör. De vanligaste arbetsuppgifterna är att lösa komplicerade bettrehabiliteringsproblem där en eller flera tänder saknas, är estetiskt missprydande eller i så dålig kondition att någon form av protes måste framställas. Det kan vara olika former av avtagbara proteser eller fastsittande kronor och broar i metall eller porslin, antingen fastsatta på tänder eller implantat. Andra arbetsuppgifter är exempelvis; att fungera som konsult och upprätta terapiförslag åt andra remitterande tandläkare, samordning och ledning vid protetisk behandling när den sker tillsammans med andra specialister eller allmäntandläkare. Det kan också vara undervisning eller att utföra protetiska lösningar till patienter med större vävnadsdefekter i käkar och ansikte.


Samarbetspartners:
Dental estetik (Tandteknik), VKKC (implantatkirurgi).