Omfattande bettrehab med såväl tandburna broar som del- och helimplantat.
Före behandling ses ett djupt bett med infektioner, frakturer och bristande tuggfunktion. Bettet har sedan höjts till en normal vertikal dimension. I överkäken placerades en tandstödd bro och ett delimplantat på var sin sida. I underkäken en käkbensförankrad bro.