Partiellt tandlös med delprotes
Här ses ett exempel på en konventionell skeletterad delprotes med klamrar.