Personal
Peter
Catrin
Carina
Birgitta
Vår verksamheten består av två kliniska delar, allmäntandvård med mottagningens ”gamla” revisionsklientel och specialistbehandling inom ämnesområdet oral protetik (inkl. implantatbehandling) dessutom bedrivs forskning och utbildning för annan tandvårdpersonal. Vi har även en extern konsultdel som av tidsskäl i huvudsak ligger i malpåse.


En oral protetiker är en specialistutbildad tandläkare, som skulle kunna beskrivas som tandläkekonstens arkitekt eller kanske ingenjör. De vanligaste arbetsuppgifterna är att lösa komplicerade bettrehabiliteringsproblem där en eller flera tänder saknas, är estetiskt missprydande eller i så dålig kondition att någon form av protes måste framställas. Det kan vara olika former av avtagbara proteser eller fastsittande kronor och broar i metall eller porslin, antingen fastsatta på tänder eller implantat. Andra arbetsuppgifter är exempelvis; att fungera som konsult och upprätta terapiförslag åt andra remitterande tandläkare, samordning och ledning vid protetisk behandling när den sker tillsammans med andra specialister eller allmäntandläkare. Det kan också vara undervisning eller att utföra protetiska lösningar till patienter med större vävnadsdefekter i käkar och ansikte.


Samarbetspartners:
Dental estetik (Tandteknik), VKKC (implantatkirurgi).
The 2nd variance from the hublot replica uk launched this season from Baselworld, is actually forty millimeters as well as homes the bigger and much more up-to-date Quality 3255; these types of wrist watches time clock within greater, beginning close to $35, 000. Each rolex replica sale tend to be solely obtainable in gold and silver, function the actual rolex replica fluted bezel, stay fingers, a good caseback camouflaging the actual motion, sapphire deposits, as well as, obviously, the actual replica watches band. Every sequence after that is created obtainable along with a large number of feasible designs, through baguette cartier replica sale hr guns to some easy however stunning lapis lazuli call. To obtain a little more crucial, the actual motion running the conventional replica watches uk may be virtually unmarked because 1988, this wouldn't end up being unjust to have an target audience in order to wish much more improvement on the almost 30-year time period from the item having a $20, 000 cost.