Carina
Peter
Catrin
Carina
Birgitta
Carina Öhrström, Tandsköterska.
Jag gick min tandsköterskeutbildning i Västerås och examinerades 1995. Strax efter examen började min anställning vid kliniken. Tidigare har jag arbetat som personaladministratör och ekonomiansvarig.De traditionella arbetsuppgifter som förknippas med tandsköterskeyrket har med tiden breddats till att förutom inte bara omfatta klinisk assistans och tidbokning samt administrativa göromål. Med fortlöpande kompetensutveckling har den kliniska verksamheten för mig som tandsköterska successivt utvidgats med bl. a. röntgentagning, ortopantomogram, självständigt patientarbete, assistans vid operation och omhändertagande av implantatpatienter, anestesi, avtryckstagning, profylax m.m.
tag heuer replica sale
cartier replica uk
rolex replica sale
rolex replica sale
replica watches