Porslinsarbeten i fronten
Missfärgad rotfylld tand förses med porslinskrona